Dat het milieu overbelast is, is geen nieuws meer. Maar hoe kunnen wij als Vatille het milieu een beetje ontlasten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze verpakkingen recyclebaar zijn óf de afvalindustrie een beetje verkleinen? 

We hebben iedere verpakking onder de loep genomen en waar mogelijk vernieuwd. Daarnaast lees je hier slimme en leuke tips om verpakkingen te hergebruiken. 

Zakje

Is dit zakje leeg? Gooi het dan niet bij het restafval, maar bij het GFT. Nog beter is het zakje een plekje te geven op je aanrecht en deze te vullen met GFT-afval. Schillen van fruit, aardappels, oude thee of koffieprut. Is het zakje vol? Gooi het volle zakje dan alsnog bij het GFT. 

Door het zakje gevuld met GFT bij het afval te gooien wordt het iets sneller afgebroken en gaat het dus eerder op in de rest van het afval. 

Let op! Verwijder wel de stickers van het zakje voor je deze bij het GFT gooit.

Waar is het van gemaakt? Van Bio-papier en Bio-film, beide zijn composteerbaar. 
Waar gooi ik het weg? In de GFT bak.